Държавен архив Пазарджик

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Държавен архив Пазарджик

Parallel form(s) of name

  • Pazardzhik State Archive

Other form(s) of name

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Locality

Region

Country name

Postal code

Telephone

Fax

Email

URL

Note

Type

Address

Street address

ул.“Св. Иван Рилски” № 5

Locality

Пазарджик

Region

Country name

Bulgaria

Postal code

4400

Telephone

+359 34 444438

Fax

+359 34 44432

Email

Note

Type

Address

Street address

Locality

Region

Country name

Bulgaria

Postal code

Telephone

+359 34 444432

Fax

Email

URL

Note

Description area

History

За архива
ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ПАЗАРДЖИК
Държавен архив – Пазарджик е отдел в дирекция “Регионален държавен архив" – Пловдив. Осъществява подбора, комплектуването, регистрирането, обработването, съхраняването и предоставянето за използване на определените за постоянно запазване документи на областната администрация, на общините на територията на Пазарджишка област, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, организации и значими личности от местно значение, както и научно-методическото ръководство и контрол на организацията на работата с документите в деловодствата и учрежденските архиви, тяхнотоопазване и използване.
Архивът е създаден през 1960 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Пазарджик на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Пазарджик, от 1988 г. е в структурата на Община – Пазарджик.През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала с постоянна експозиция на поета Теодор Траянов. В научно-справочната библиотека са заведени 1679 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания.
От 1981г. архивът се помещава в новопостроена сграда, предназначена за нуждите на Окръжен държавен архив – Пазарджик, с работни помещения, кабинети, читалня, библиотека и архивохранилища за наличния документален масив.
През годините ръководители на архива са били: Мария Шишиньова (1960–1969); Цветан Д. Гиздов (1969–1985); Атанас Икономов (1986–1994); Димитър Трендафилов (1994–1997); Надка Митрева (1997–1999).
Архивът е награден с орден „Кирил и Методий” – І степен през 1985 г.
Първите постъпления на архивни фондове са предадени от Държавен архив – Пловдив, комплектувани преди промяната на административно-териториалното деление на страната през 1959 г. и създаването на архива в Пазарджик. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на БКП, възлизащ на 818 фонда с 23 443 архивни единици (560.88 линейни метра), 2971 спомена и 33 частични постъпления.
Общата фондова наличност на архива към 1.01.2012 г. възлиза на 3082.32 линейни метра с 2858 архивни фонда (2682 учрежденски и 176 лични) и общ брой 157 780 архивни единици, 629 частични постъпления и 3571 спомена (2950 от масив „Б”). Застрахователният фонд се състои от 439 363 кадъра негатив.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Фондът с най-ранни документи е заведен под N429К “Братя Петкови - Николаки, Георги, Иван и Костадин” - Т. Пазарджик. Съдържа 62 а. е. с крайни дати на документите 1833-1927 г. Братя Петкови са видни търговци, поддържали връзки с Цариград, Одрин и Пирот. Участват в подготовката на Априлското въстание 1876 г.
Най-ранният документ датира от 1833 г. - писмо (на гръцки език) от търговската фирма “Братя Петкови” - Т. Пазарджик, за доставка на стоки.
Интересни са документите от фонда на Кесарий Попвасилев - един от първите учители в Пазарджик - записки, слова, кореспонденция (1839-1862 г.). Тук се съхранява оригинално писмо от Неофит Рилски (1839 г.).
От 1850 г. е кондиката, с която се разрешава строеж на църквата в с. Черногорово.
Сред най-интересните фондове от К и С епоха са:
Учрежденски - важни свидетелства за историята на региона се съдържат във фондовете на Околийските и Градските общински управления - Пазарджик, Панагюрище и Пещера - за икономическия облик на селищата непосредствено след Освобождението, бунта на населението от Панагюрище в подкрепа на Съединението, дарителството, настаняването на бежанци от Тракия, използването на р. Марица като воден път, водоснабдяването и електрификацията на селищата, Деветоюнския преврат, провеждането на избори за общински съветници и народни представители, създаването и действията на бойните групи, дейността на земеделските дружби и др. Ценна информация се съдържа и във фондовете на: Окръжен съд - Пазарджик, Околийско агрономство - Пазарджик, Областна служба по горите и лова - Пещера, Мъжка гимназия “И. Аксаков” и Девическа гимназия “К. Величков” - Пазарджик, Народни читалища “Виделина” - Пазарджик и Панагюрище, читалище “Васил Петлешков” – Брацигово, Архиерейско наместничество - Панагюрище, Баташки водносилов път, “Биовет” - АД - Пещера, МОК “Асарел-Медет” - Панагюрище, Районна дирекция на горите – Пазарджик и поделенията й, колекция “Изборни документи от Пазарджишки регион”, Комплексна опитна станция – Пазарджик, “Ватия” АД – рудниците в Белово и Стрелча, Териториална проектантска организация, “Кристал” АД – Велинград и други.
Лични - Кесарий Попвасилев - възрожденски учител, семеен фонд “Хаджирашкови” - обществени и култури дейци преди и след Освобождението, Никола Ламбрев, Михаил Такев - политик и държавник, Бочо Загорски – сестрин внук на Васил Левски, Теодор Траянов - поет, Никола Фурнаджиев – поет, Димитър Бояджиев – поет, Райко Алексиев - писател-сатирик, художник-карикатурист, публицист, Стоян Бакърджиев - преводач, Георги Герасимов - художник, Лиляна Кошлукова - оперетна актриса, Любомир Христович - научен работник, проф. Стоимен Дъбов – офталмолог, проф. Атанас Божков – искуствовед, инж. Георги Терзов –кмет, избран през 1991 г. и други.
Архивът на ОК на БКП съдържа разнообразна информация във фондовете на Околийските комитети на БКП – Пазарджик, Пещера, Панагюрище. Запазените протоколи от заседания на бюрата, пленумите, конференциите, документите и материалите към тях съдържат информация за вътрешно-партийния живот, за стопански, социални, политически проблеми. Най-богата и ценна информация се съдържа във фонд №1Б – Окръжен комитет на БКП. Характерна е информацията за големи национални обекти МОК “Медет”, МОК “Асарел”, заводите “Оптикоелектрон”, каскада “Белмекен-Сестримо”, Научно-производствения лозаро-винарски комплекс – Септември. Поради спецификата на окръга, интерес за изследователите представляват решенията, програмите и др. за районите, населени с българо-мохамедани – Велиниградско, района на Сърница.

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

FUB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Maintenance notes

Anna, Bohn

Access points

Access Points

Primary contact