Katalog Archiwalny (CENDARI Archival Directory) jest dużą bazą danych opisów oraz zbiorów archiwalnych i stanowi część wirtualnego środowiska badawczego (Virtual Research Environment CENDARI). Do jego najważniejszych zadań należy upublicznianie na poziomie miedzynarodowym wiedzy na temat instytucji oraz archiwów, które są mało znane lub są rzadko wykorzystywane przez badaczy. Katalog archiwalny CENDARI pozwala historykom zapoznać sie ze źródłami w perspektywie porównawczej i koncentruje się na archiwach i bibliotekach, zawierających zbiory źródeł z czasów średniowiecza i I Wojny Światowej.

Wyszukiwanie rekordów w Katalogu Archiwalnym CENDARI
Często Zadawane Pytania
O Katalogu Archiwalnym CENDARIDołącz do nas!

Aby uzyskać dostęp do zawartości katalogu archiwalnego CENDARI, dołącz się do naszej grupy zaufanych użytkowników t.zw. Trusted Users Group (TUG) (otwiera się nowe okno).
Mamy nadzieję, że badacze, historycy i archiwiści mogą być tym zainteresowani. Potencjalni członkowie TUG są proszeni o składanie krótkiego oświadczenia poprzez formularz rejestracyjny (otwiera się nowe okno) albo złożyć CV.
Rób notatki do badań

Jeśli chcesz pracować nad własnym projektem badawczym, dodawać i opisywać swoje dane, można wykorzystać narzedzia do robienia notatek (strona otwiera się w nowym oknie).
Filmy wprowadzające

Sprawdź Archival Directory Introductory Video i wiele innych filmów wprowadzających na CENDARI YouTube Channel (strona otwiera sie w nowym oknie).