Over de Archival Directory


ATOM Software


AtoM is een online archiefbeschrijvingssysteem dat gebaseerd is op de standaarden van de International Council on Archives (ICA, see https://www.accesstomemory.org). AtoM staat voor ‘access to memory’. Cendari koos voor deze software omdat ze voldoet aan internationale standaarden en een gebruiksvriendelijke tool is om beschrijvingen te creëren.


Selectiecriteria voor de archieven


CENDARI koos voor archiefinstellingen die relevant waren voor de gekozen case-studies, namelijk Wereldoorlog I en Middeleeuwse cultuur.

De criteria voor Wereldoorlog I zijn:  1. a. Alle landen die hebben deelgenomen aan Wereldoorlog I.

  2. b. Speciale aandacht voor archieven uit Oost- en Zuidoost-Europa. Op deze manier wilde het project de ‘verborgen archieven’ onder de aandacht brengen. Dit zijn in de eerste plaats archieven die niet digitaal beschikbaar zijn.

  3. c. Archiefinstellingen met belangrijke collecties werden beschreven, met bijzondere aandacht voor nationale archieven, militaire archieven en nationale oorlogsmusea.

  4. d. Archieven die inzetten op het digitaal beschikbaar maken van hun bezit.


De selectiecriteria voor middeleeuwse cultuur:  1. Westerse archieven, inclusief de Verenigde Staten en Australië.

  2. Speciale aandacht voor archieven uit Oost- en Zuidoost-Europa.

  3. Collecties van groot belang voor de academische wereld.

  4. Instellingen die een groot deel van hun collectie gedigitaliseerd hebben.


Beschrijving van de opgenomen items


De Archival Directory wil geen alomvattend overzicht geven van alle beschikbare stukken uit een instelling. De beschrijvingen zijn gecreëerd in het kader van de Archival Research Guides, die handelen over verschillende onderwerpen rond Wereldoorlog I en middeleeuwse cultuur.

De Archival Directory moet gezien worden als work-in-progress. Gebruikers met ‘contributor’ rechten, kunnen steeds nieuwe beschrijvingen toevoegen, die vervolgens door de ‘editors’ kunnen gepubliceerd worden. Let er bij het toevoegen van records op om een ingang niet te beginnen met een aanhalingsteken of een cijfer.