O Katalogu Archiwalnym CENDARI


ATOM Software


ATOM to internetowa aplikacja opisu archiwalnego, który opiera się o standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ( ICA, patrz https://www.accesstomemory.org ). ATOM jest to skrót od "dostęp do pamięci". Program ten został wybrany ze względu na zgodność z międzynarodowymi standardami oraz przyjazne dla użytkownika narzędzie do tworzenia opisów archiwalnych.


Kryteria wyboru archiwów


Instytucje archiwalne oraz muzea i biblioteki, które są wymienione i opisane w katalogu archiwalnym CENDARI, zostały wybrane według kryteriów, zgodnych z projektem CENDARI rotyczącym I Wojny światowej i Kultury Średniowiecza.

I Wojna Światowa i kryteria wyboru  1. Wszystkie kraje, które uczestniczyły w Pierwszej Wojnie Światowej zostały uwzględnione.

  2. Szczególną uwagę zwrócono na rekordy w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej, w celu opisania tak zwanego "ukrytego archiwum", które jeszcze nie mają żadnej reprezentacji cyfrową.

  3. Opisane zostały archiwalne instytucje o znacznych zasobach, gdzie pierwszeństwo posiadają centralne archiwa państwowe, archiwa narodowe, muzea wojskowe, itp.

  4. Archiwa, które posiadają duży wybór cyfrowych informatorów do zespołów.


Kryteria wyboru do projektu Kultury Średniowiecznej  1. Uwgzlędniono archiwa większości krajów zachodnich, w tym w USA i Australii.

  2. Szczególna uwaga zostala zwrócona na instytucje archiwalne w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej.

  3. Zbiory cieszące się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego i które są często cytowane przez naukowców.

  4. Instytucje archiwalne, które zdigitalizowały dużą część swoich zbiorów.


Opisy zasobów archiwalnych


Podczas wyszukiwania wynikow prosimy pamiętać, że katalog archiwalny CENDARI nie może zapewnić kompleksowy przegląd wszystkich zasobów archiwalnych dostępnych w archiwum, nawet jeśli dla danego archiwum dostępne są kilka wpisów. Archiwalne opisy w katalogu zostały utworzone podczas tworzenia archiwalnych przewodników CENDARI, które są ukierunkowane na konkretne tematy.

Opisy archiwalne mogą być dodawane przez użytkowników z uprawnieniami redaktora i upubliczniane przez użytkowników zarejestrowanych jako redaktorzy. Katalog archiwalny nie należy postrzegać jako zakończony, ale stale uzupełniany przez uprawnionych użytkowników. Podczas dodawania opisów archiwalnych uprawnieni do dodawania opisów powinni unikać wpisów zaczynających się od cyfr albo cudzysłowu.