Centralne Archiwum Wojskowe

Identity area

Identifier

PL-338

Authorized form of name

Centralne Archiwum Wojskowe

Parallel form(s) of name

  • The Central Military Archives
  • Центральный военный архив

Other form(s) of name

  • CAW
  • Military Archives
  • Archiwum Wojskowe

Type

  • National
  • Military

Contact area

Description area

History

After regaining independence by Poland in November 1918, there were immediately established military authorities and along with them the Central Military Archives, at first affiliated to the Ministry of Military Affairs, then to the General Staff (on December 14th, 1918), with the purpose of gathering and description of documents related to the Polish Army. At the beginning the Archives was headed by Lt.-Col. Dr. Bronisław Pawłowski.
With the outbreak of World War II the Military Archives (under this name from 1927) together with a little part of its holdings were evacuated to Romania, then to France and Great Britain – as a department of the Military Historical Bureau. Some part of the evacuated documents was during the war taken to the USA and now is in the Piłsudski Institute in New York.
The Central Military Archives (CAW) was reestablished in August 5th 1945 in Gdańsk-Oliwa on the basis of the stock of Military Archives taken over by the German occupant. CAW was then moved to Wesoła near Warsaw and ultimately to Warsaw-Rembertów. In 1989 in connection to political changes new directions of activity and priorities were adopted. In 2003 Maj. Bolesław Waligóra, the last head of the Archives from its prewar period, has become the patron of the CAW.
Nowadays CAW if affiliated to the Ministry of National Defence and responsible among other things for acquisition of records, arrangement and description of fonds, creation of new finding aids, microfilming and digitalization projects, declassification of records, implementation of new technical equipment for repositories and reading room.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

The materials stored at the CAW constitute an important part of the nation's archives. They portray the development and history of the Polish armed forces from 1908 to the current time. The CAW holds over 11,000 linear meters of files and consists of 1.3 million units. The CAW's tasks include collecting, storing, compiling and granting access to documentation generated by military units and institutions as well as other records relating to national defence.
Documents are divided into four chronological groups: The first group includes collections of files from 1908 to 1939:documents of the Polish Legions, the Polish Reinforcement Corps, the Polish Armed Forces, the Eastern formations, the Army of General Haller, the Silesian Uprisings, the Ministry of Military Affairs, the General Staff, the Commander in Chief of the Polish Army, the Inspector General of the Armed Forces and the district corps commanders.
The second group includes basic collections of files of military defence after 1939, the resistance movement from 1939 through 1945 and the Polish Armed Forces in the West.
The third group includes Polish Army files dated from 1943 to 1945.
The fourth group includes files from 1945 until present, related to the National Defence Ministry, the General Staff of the Polish Army, the central institutions of Ministry of National Defence and the armed forces leadership and units.
The contents of the Central Military Archives stock also includes a collection of about 130.000 photographs, a collection of maps and plans (about 9.000 pieces) and military specialist publications and regulations. The Central Military Archives is also in possession of personal and decorations files: the Virtuti Militari, the Cross and Medal of Independence, the Order of the Polish Renaissance, the Cross of Valor, the Cross of Honor, and a collection of civilian press clippings belonging to the Ministry of Internal Affairs.
As a result of the work of the Military Archive Commission in Moscow, more than 430.000 photocopies of files have been handed over to the Central Military Archives.

Centralne Archiwum Wojskowe należy do wojskowej sieci archiwalnej, w której przechowywana jest dokumentacja wytworzona przez jednostki i instytucje wojskowe, a także akta związane z obronnością państwa, wytworzone przez inne urzędy państwowe. Na zasób CAW składają się akta wytworzone w XX wieku. Obecnie (stan na 31.12.2007 r.) zasób CAW liczy ponad 11 651 m.b. akt, co stanowi 1 324 977 j.a."Informator o zasobie archiwalnym Centralnego Archiwum Wojskowego" zawiera dane (aktualne na 31.12.2007) o wszystkich zespołach, kolekcjach i innych materiałach archiwalnych znajdujących się w zasobie CAW, niezależnie od stopnia opracowania.
Całość zasobu zaprezentowano w dziesięciu częściach, w układzie chronologiczno-rzeczowym. Pierwsze cztery odwołują się do aktualnego podziału zasobu Archiwum na cztery historyczne działy, kolejne omawiają kolekcje sztucznie utworzone.
Sygnatura materiałów archiwalnych przechowywanych w CAW składa się z następujących elementów: nazwy archiwum lub jej skrótu, nazwy zespołu akt lub jej skrótu, cyfry rzymskiej określającej dział chronologiczny, do którego należy dany zespół, liczby arabskiej oznaczającej numer podgrupy rzeczowej (zgodnej z miejscem, które zajmował twórca akt w strukturze organizacyjnej sił zbrojnych), liczby arabskiej - kolejnej liczby w obrębie zespołu, łamanej ewentualnie przez symbol literowy, oznaczający kolejny tom inwentarza, oraz numeru teczki, np.: Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Gabinet Ministra Spraw Wojskowych (Gab. MSWojsk.), sygn. I.300.1.648.
W podanym przykładzie poszczególne elementy oznaczają: cyfra I - dział akt pochodzących z okresu 1908-1939, liczba 300 - grupę akt wojskowych Polski Odrodzonej, cyfra 1 - zespół akt Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych z lat 1918-1939, liczba 648 - numer teczki w obrębie tego zespołu.
Wszystkie liczby składające się na sygnaturę archiwalną należy oddzielić od siebie kropkami. Wyjątkiem jest dział III, gromadzący akta ludowego Wojska Polskiego z lat 1943-1945, w którym, zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej CAW, części składowe sygnatury należy oddzielać myślnikami, np.: CAW, 3 [Berliński] Pułk Piechoty, sygn. III-10-3.
Materiały archiwalne nieopracowane, dla których nie sporządzono inwentarza, udostępniane są na podstawie posiadanych przez Archiwum pomocy ewidencyjno-informacyjnych, w tym spisów zdawczo-odbiorczych. Ich sygnatura składa się z trzech liczb arabskich oddzielonych od siebie ukośnikami: pierwsza oznacza numer spisu, druga rok przekazania akt, trzecia numer teczki. Sygnatura 1482/70/8 oznacza ósmą teczkę w zbiorze akt Klubu Garnizonowego Modlin, przekazanych do CAW spisem nr 1482 w 1970 roku.

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

FUB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

http://www.caw.wp.mil.pl
http://archiwumcaw.wp.mil.pl/

Maintenance notes

Aleksandra, Pawliczek

Access points

Access Points