Državen arhiv na Republika Makedonija, oddelenie Prilep

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Državen arhiv na Republika Makedonija, oddelenie Prilep

Parallel form(s) of name

  • National Archive of the Republic of Macedonia, branch in Prilep

Other form(s) of name

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Александар Македонски 134

Locality

Прилеп

Region

Country name

Macedonia

Postal code

7500

Telephone

+389 048-424-192

Fax

+389 048-424-334

Email

Note

Description area

History

Архивот во Прилеп е основан во 1955 година.
Подрачното одделение работи во стара адаптирана зграда со доградено депо, кое заради недостаток на средства не е довршено.
Почетните облици на организирано собирање и заштита на архивската граѓа се јавува веднаш по ослободувањето.
При собирачката дејност до формирањето на подрачното одделение Прилеп ја обавува Народниот музеј во Прилеп во чии рамки постоело архивското одделение.
Одделението има надлежност на општините Прилеп, Долнени, Кривогаштани, Крушево, Македонски Брод и Пласница.
Работи со 188 иматели на архивска граѓа.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Одделението Прилеп располага со 540 фонда и 7 збирки.
Поголемиот дел од архивската граѓа се однесува на периодот по 1944 година.
Позначајни фондови во ова Одделение се:


  • „Градска општинска управа - Крушево“ (1941-1944 година);
  • правосудните фондови (1914 - 1944) и 1945 до денес;
  • „Училишни настојателства“ 1913-1941;
  • фондовите на гимназиите, средните и основните учлишта за периодот 1914-1980 година;
  • „Институт за тутун“ (1924 - );
  • фондовите на верските установи на Православната црква од црковните општини и црквите (1872-1945) и
  • фондовите на хуманитарните друштва (1919-1930).

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

UOB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Maintenance notes

Pavlina, Bobic

Access points

Access Points

Primary contact

Александар Македонски 134
Прилеп
MK 7500