Državen arhiv na Republika Makedonija, oddelenie Štip

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Državen arhiv na Republika Makedonija, oddelenie Štip

Parallel form(s) of name

  • National Archive of the Republic of Macedonia, branch in Štip

Other form(s) of name

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Сане Георгиев 35

Locality

Штип

Region

Country name

Macedonia

Postal code

2000

Telephone

+ 389 032-391-337

Fax

+ 389 032-391-337

Email

Note

Description area

History

Одделение на Архивот во Штип е формирано во 1956 година.
Од мај 1976 година Одделението работи во нова наменска зграда со читална.
Тоа има надлежност врз општините: Штип, Карбинци, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, Кочани, Чешиново-Облешево, Зрновци, Виница, Делчево, Македонска Каменица, Радовиш и Конче.
Работи со 275 иматели на архивска граѓа.
Читалната работи со корисници секој работен ден од 8 до 15 часот, а на корисниците може да им бидат изработени ксерокс-копии од архивската граѓа што ја поседува ова одделение.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Одделението располага со 523 фонда и 22 збирки.
Најстарите документи што се среќаваат во фондовите и збирките во ова одделение потекнуваат од 1895 г., потоа архивска граѓа од почетокот на 20 век, но најглавен дел е граѓата што е создадена по 1944 година.
Позначајни фондови со кои располага ова Одделение се:


  • фондовите за народноослободителните и народните одбори - областен, околиски, градски, општински и месни (1944-1960) и
  • судските фондови (1920-1990);
  • Народен театар - Штип” (1923-1973) и
  • фондовите за политичките организации, здруженија и друштва (1944-1990).

Најзначајните просветни фодови се: фондот “Реална гимназија - Штип” (1923-1940) и фондовите за средните и основните училишта.
Верските фондови се од Православната црква (1918-1948) - архиерејски намесништва, парохии, цркви и манастири и од Исламската верска заедница (1921-1946) - муфтиствата во Штип, Кочани и Радовиш.
Позначајни семејни фондови се: “Балванлиеви” (1894-1957), “Караѓозови” (1918-1924) и “Хаџи Кимови” (1900-1940).
Збирките се составени од биографии и мемоари на учесниците во НОБ од Штип (1939-1945), поткрепени со фотографии.

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

UOB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Maintenance notes

Pavlina, Bobic

Access points

Access Points

Primary contact

Сане Георгиев 35
Штип
MK 2000