Najczęściej zadawane pytania na temat katalogu archiwalnego CENDARI


Czy użytkownicy mogą dodawać opisy, a jeśli tak, to jakiego rodzaju opisy mogą użytkownicy dodać?


Użytkownicy, którzy nie są zalogowani w archiwalnym katalogu CENDARI "badacze" (“researchers”) mają dostęp tylko do widoku. Użytkownik może dodać opisarchiwalnych w tym wypadku, jeśli posiada DARIAH-konto oraz został zferyfikowany i posiada prawa tzw. współpracowników (contributors). Te prawa umożliwiają użytkownikowi odczytywać, tworzyć lub edytować opisy archiwalne. Nie umożliwiają one jednak użytkownikowi usuwanie dowolnych opisów archiwalnych, ani utworzenie wpisu nowej instytucji archiwalnej. Archiwalne opisy powinny być dodawane przy zachowaniu standardów Międzynarodowej Rady Archiwów ( http://www.icacds.org.uk/eng/home.htm ).

Jeśli użytkownik planuje opublikować swoje opisy archiwalne aby były one łatwo dostępne dla wszystkich użytkowników katalogu archiwalnego, należy zwrócić się do użytkownika z uprawnieniami edytora. Użytkownik z prawami redaktora, który może być mentorem (historyk, bibliotekarz, archiwista lub osoba z podobnym doświadczeniem) posiada prawo sprawdzać jakość składanych archiwalnych opisów, a następnie zmieniać status opisu archiwalnego poczynając od "projektu" (draft) do "opublikowane "published". Użytkownik z prawami editora może również utworzyć rekordy instytucji archiwalnych.Czy CENDARI posiada zawarte umowy z archiwami i bibliotekami dotyczące udostępniania ich zbiorów?


CENDARI nie ma konkretnych umów z żadnymi instytucjami (archiwami, bibliotekami i muzejami). Instytucje kultury i dziedzictwa oraz użytkownicy mogą dodać opisy do katalogu archiwalnego CENDARI zgodnie ze standardami Międzynarodowej Rada Archiwów. Jeśli użytkownicy chcą opublikować swoje opisy archiwalne oraz wyniki wyszukiwania z katalogu archiwalnego CENDARI, zobowiązani są do porozumienia się z archiwum (biblioteką, muzejem).


Czy wszelkie tłumaczenia opisów instytucjonalnych i archiwalnych będą dostępne?


Niestety tłumaczenia nie będą dostępne. Prosimy nie ograniczać się do jednego języka podczas wyszukiwania w zbiorach. Jeśli szukamy wyników w określonym języku (na przykład: rosyjskim), należy pisać słowa kluczowe w tym języku (uzywając odpowiedniego alfabetu, na przykład: cyrylicy) w polu wyszukiwania.


Czy będzie dostępna funkcja przeglądania według okresu / browse by period?


W tym momencie ta funkcja nie jest dostępna, ale zostanie włączona w późniejszym terminie. W chwili obecnej większość archiwalnych opisów w katalogu pochodzi z okresu I Wojny Światowej (czyli lata 1914-1918).


Dlaczego "Tematy" i "Miejsca" nie zawsze odpowiadają wszystkich dostępnym archiwalnym opisom?


Ponieważ wszystkie wpisy były tworzone ręcznie, decyzja o dodaniu znaku „tematu” i „miejsc” w poszczególnych przypadkach należała do konkretnego redaktora. Z tego względu kategorie "Tematy" i "Miejsca" tylko częściowo odpowiadają opisam tworzonym przez historyków na temat Kultury Średniowiecza i I Wojny Światowej. Często etykiety te nie zostały dołączone do archiwalnych opisów. Jeśli użytkownik uważa, że etykiety te mogą uzupełnić opis archiwalny, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia tych pól. Można to zrobić logując się i klikając na przycisk "edytuj" na dole odpowiedniego opisu archiwalnego. Następnie kliknij na "Access points", podaj odpowiedni obiekt lub miejsce w polu. Trzeba będzie poczekać kilka sekund po wpisaniu przedmiotów i miejsc zanim pojawi się wynik. Potem należy wpisać ręcznie termin lub wybrać z wymienionych tematów / lub miejsc, kliknąć przycisk "Save" na dole strony.


Dlaczego nie ma kompleksowego systemu wyszukiwania w układzie hierarchicznym?


Zhierarchizowane wyszukiwania potrzebują wstępnie ustalonego układu, uzgodnionego przez potencjalnych użytkowników katalogu archiwalnego. W tym przypadku ustalenie takiego ukłądu nie jest możliwe, z kolei projekt CENDARI ma bardziej otwarte podejście, w którym użytkownicy mogą sami wybierać swoje przedmioty i miejsca, w zależności od wlasnych potrzeb, bez poprzedniego układania drzewa hierarchicznego. Użytkownicy mogą nawet dodawać przedmioty i miejsca, które nie zostały jeszcze dodane do katalogu archiwalnego CENDARI (patrz poprzednie pytanie, w jaki sposób można to zrobić).


Dlaczego można odnieść wrażenie, że nie ma hierarchii (według poziomu zespołu, serii, przedmiotów itp) do opisów archiwalnych w wynikach wyszukiwania?Oprogramowanie Katalogu Archiwalnego (ATOM) nie pozwala ułożyć w jednej hierarchii zbiory, zespoły oraz podobnych przedmioty, jesli zostały one utworzone przez różnych autorów. Wyniki wyszukiwania nie są zwykle wyświetlane w postaci hierarchicznego drzewa. Dlatego użytkownik powinien przejrzeć wszystkie stosowne opisy archiwalne z tej samej instytucji archiwalnej.

Podczas dodawania nowych rekordów, to możliwe jest zorganizowanie opisów archiwalnych w porządku hierarchicznym. Można to zrobić poprzez dodanie przez najwyższy poziom (w poliu "“Add new child levels”"). Narzędzie ATOM będzie automatycznie ustalać kolejność w tworzeniu hierarchii (zbiór-zespoł-seria, itp). Na przykład, zespoł nie może być podporządkowany poziomowi opisu jednostki archiwalnej. Potem możliwe jest tworzenie opisów archiwalnych na niższych poziomach.