Wyszukiwanie rekordów w katalogu CENDARI


Ogólne informacje na temat jak funkcjonuje ATOM znajdziesz w instrukcji obsługi.

Definicje takich pojęć jak "archiwalne opisy" i inne sprawdź w Glossary.

Wyszukiwanie proste

Wprowadź wyszukiwany termin (na przykład, "rękopis") w polu wyszukiwania na górze strony. Możliwe jest także przeglądanie zapisów z listy w lewej części strony. Lista ta ma następujące opcje: opisy archiwalne (Archival descriptions), instytucje archiwalne (Archival institutions), przedmioty (Subjects) oraz miejsca (Places).

Zarówno po przeglądaniu lub wprowadzaniu terminu w polu wyszukiwania, otrzymasz listę rekordów i twórców (osób i organizacji) pasujących do twojego początkowego kryterium wyszukiwania. Wyniki te pokazują, jakie archiwalne instytucji posiadają rekordy. Lista pokaże wszystkie zapisy archiwalne dostępne w katalogu archiwalnym CENDARI, które są podłączone do szukanego terminu, z różnych krajów i w wielu językach.

Wyniki mogą być zawężone w polach wyszukiwania, dla których dostępne są dodatkowe opcje po lewej stronie. Możliwe jest ograniczenie wyników wyszukiwania według nazwy, języka, instytucji archiwalnych, twórców (jeżeli różni się od pierwotnych instytucji archiwalnych), miejsca (wybór kraju), przedmiotu (nie wszystkie opisy archiwalne są powiązane z przedmiotom), a poziomem opisu (zbiorów, zespołów, itp). Uważaj przy wyborze słów kluczowych szczególnie w odniesieniu do ortografii. Próbuj używać słów kluczowych, które mogą pojawić się w opisie lub hasła, które jest przedmiotem wyszukiwania.

Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego

Możesz zawęzić wyniki wyszukiwania w przypadku złożonych wyszukiwań za pomocą strony wyszukiwania zaawansowanego. Można to znaleźć poprzez kliknięcie na polu wyszukiwania na górze strony, jeśli taka opcja jest dostępna lub korzystając z linku Advanced Search page

Wprowadź wyszukiwane hasła w polu "Szukaj". Aby zawęzić wyszukiwanie, użyj menu rozwijanego przez kliknięcie na przycisku "Any field". Tutaj można wybrać pola przeszukiwania (na przykład: "tytuł", "kod referencyjny", "historia archiwalna", itp). Naciśnij przycisk "Dodaj nowe kryteria" (“Add New Criteria”), aby dodać nowe kryteria wyszukiwania i połącz ich z "or", "and" lub "not". Dodatkowo można zawęzić listę za pomocą filtrów wyszukiwania dostępnych po lewej stronie zaawansowanego wyszukiwania, takie jak " repository", " level of description" itp.

Podczas wyszukiwania rekordów proszę pamiętać, że katalog archiwalny CENDARI nie może zapewnić kompleksowy przegląd wszystkich zasobów archiwalnych przechowywanych w archiwum, nawet jeśli danego archiwum dostępne są kilka wpisów. Archiwalne opisy w katalogu powstały obok archiwalnych przewodników CENDARI (Archival Research Guides), które są ukierunkowane na konkretne tematy. Co do zasady, nie ograniczamy się do jednego języka podczas wyszukiwania. Jeśli naszym celem jest pozyskanie informacji w określonym języku, należy wpisać słowa kluczowe w danym języku (używając odpowiednego alfabetu, na przykład: cyrylicy) w polu wyszukiwania.