Sammlung - Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939

Bereich 'Identifikation'

Identifikator/Signatur

Titel

Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939

Datum/Laufzeit

  • 1936-1939 (Anlage)

Erschließungsstufe

Sammlung

Umfang und Medium

online data base, based on names of Polish insurgents in Silesia

Zusammenhang

Name des Bestandsbildners

Związek Powstańców Śląskich

Biographische Angaben

Bestandsgeschichte

Ustawodawstwo polskie w okresie międzywojennym przyznało kombatantom, w tym powstańcom śląskim, niektóre przywileje. Osoby, które chciały skorzystać z tych przywilejów, musiały się wykazać odpowiednimi dokumentami. Uruchomiło to proces weryfikowania kombatantów, do którego przyłączył się również Związek Powstańców Śląskich. Wykazy zweryfikowanych osób Związek Powstańców Śląskich zamieścił w latach 1936-1939 w swoim czasopiśmie „Wiadomości Związkowe”. Stamtąd je teraz przedrukowaliśmy. Wykazy zawierały tylko nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania, które podano w oryginalnym brzmieniu. Pełną dokumentację przechowywała Główna Komisja Weryfikacyjna przy Zarządzie Głównym Związku Powstańców Śląskich w Katowicach. W 1939 roku, w obliczu agresji niemieckiej, dokumentacja ta została zniszczona.

Abgebende Stelle

Bereich Inhalt und innere Ordnung

Eingrenzung und Inhalt

Documents, posters, brochures, propaganda postcards; a rich collection of Upper Silesian "notgeld" (emergency money) from 1917 to 1922. Noteworthy also a pass of an employee of the Polish Plebiscite Commissariat, signed by Wojciech Korfanty; insurgent diplomas and medals and memorabilia of the ceremonial greeting of the Polish Army in Katowice. Activities of the Gymnastic Society „Sokół” (Falcon) - hundreds of documents and diplomas, publications and badges; Collection of banners from the interwar period, including the Association of Silesian Insurgents Bogucice, Wełnowiec, Ochojca, Zawodzie, Olza.

Pracownia Historii Powstań Śląskich istnieje w Muzeum Śląskim od listopada 2005 roku. Jej podstawowe zadanie sprowadza się do wydania drukiem tekstów źródłowych z części byłego Archiwum Powstań Śląskich, przechowywanej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W tym zakresie Pracownia pełni rolę zespołu redakcyjnego. O ile pozwala na to szczupła obsada personalna, stara się również o publikowanie przynajmniej cząstkowych baz danych o uczestnikach powstań śląskich.

Dokumenty z podstawowej części Archiwum Powstań Śląskich, przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, znajdują się na stronie internetowej wymienionego Archiwum (zbiór "Powstania górnośląskie").

Bewertung, Vernichtung und Terminierung

Zuwächse

Ordnung und Klassifikation

Bereich Zugangs- und Benutzungsbedingungen

Benutzungsbedingungen

Reproduktionsbedingungen

In der Verzeichnungseinheit enthaltene Sprache

Schrift in den Unterlagen

Anmerkungen zu Sprache und Schrift

Physische Beschaffenheit und technische Anforderungen

Findmittel

Bereich Sachverwandte Unterlagen

Existenz und Aufbewahrungsort von Originalen

Centralne Archiwum Wojskowe
Archiwum Powstań Śląskich in: The Pilsudski Institute of America

Existenz und Aufbewahrungsort von Kopien

Verwandte Verzeichnungseinheiten

Verwandte Beschreibungen

Anmerkung zur Veröffentlichung

Bereich 'Anmerkungen'

Alternative Identifikatoren/Signaturen

Zugriffspunkte

Zugriffspunkt (Thema)

Zugriffspunkt (Ort)

Zugriffspunkt (Name)

Bereich Beschreibungskontrolle

Beschreibungskennzahl

Archivcode

Rules and/or conventions used

Status

Erschließungstiefe

Daten der Bestandsbildung, Überprüfung, Löschung/Kassierung

Sprache(n)

Schrift(en)

Quellen

Anmerkung des Archivars/der Archivarin

Bereich Zugang

Related subjects

Verwandte Personen und Organisationen

Related places