Collezione - Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939

Area dell'identificazione

Codice di riferimento

Titolo

Spis powstańców śląskich, zweryfikowanych przez Związek Powstańców Śląskich w latach 1936-1939

Date

  • 1936-1939 (Creazione)

Livello di descrizione

Collezione

Consistenza e supporto

online data base, based on names of Polish insurgents in Silesia

Area del contesto

Nome del soggetto produttore

Storia archivistica

Ustawodawstwo polskie w okresie międzywojennym przyznało kombatantom, w tym powstańcom śląskim, niektóre przywileje. Osoby, które chciały skorzystać z tych przywilejów, musiały się wykazać odpowiednimi dokumentami. Uruchomiło to proces weryfikowania kombatantów, do którego przyłączył się również Związek Powstańców Śląskich. Wykazy zweryfikowanych osób Związek Powstańców Śląskich zamieścił w latach 1936-1939 w swoim czasopiśmie „Wiadomości Związkowe”. Stamtąd je teraz przedrukowaliśmy. Wykazy zawierały tylko nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania, które podano w oryginalnym brzmieniu. Pełną dokumentację przechowywała Główna Komisja Weryfikacyjna przy Zarządzie Głównym Związku Powstańców Śląskich w Katowicach. W 1939 roku, w obliczu agresji niemieckiej, dokumentacja ta została zniszczona.

Modalità di acquisizione

Area del contenuto e della struttura

Ambito e contenuto

Documents, posters, brochures, propaganda postcards; a rich collection of Upper Silesian "notgeld" (emergency money) from 1917 to 1922. Noteworthy also a pass of an employee of the Polish Plebiscite Commissariat, signed by Wojciech Korfanty; insurgent diplomas and medals and memorabilia of the ceremonial greeting of the Polish Army in Katowice. Activities of the Gymnastic Society „Sokół” (Falcon) - hundreds of documents and diplomas, publications and badges; Collection of banners from the interwar period, including the Association of Silesian Insurgents Bogucice, Wełnowiec, Ochojca, Zawodzie, Olza.

Pracownia Historii Powstań Śląskich istnieje w Muzeum Śląskim od listopada 2005 roku. Jej podstawowe zadanie sprowadza się do wydania drukiem tekstów źródłowych z części byłego Archiwum Powstań Śląskich, przechowywanej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W tym zakresie Pracownia pełni rolę zespołu redakcyjnego. O ile pozwala na to szczupła obsada personalna, stara się również o publikowanie przynajmniej cząstkowych baz danych o uczestnikach powstań śląskich.

Dokumenty z podstawowej części Archiwum Powstań Śląskich, przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie-Rembertowie, znajdują się na stronie internetowej wymienionego Archiwum (zbiór "Powstania górnośląskie").

Valutazione e scarto

Incrementi

Sistema di ordinamento

Area delle condizioni di accesso e uso

Condizioni di accesso

Condizioni di riproduzione

Lingua dei materiali

Scrittura dei materiali

Note sulla lingua e sulla scrittura

Caratteristiche materiali e requisiti tecnici

Strumenti di ricerca

Area dei materiali collegati

Esistenza e localizzazione degli originali

Centralne Archiwum Wojskowe
Archiwum Powstań Śląskich in: The Pilsudski Institute of America

Esistenza e localizzazione di copie

Unità di descrizione collegate

Related descriptions

Nota bibliografica

Area delle note

Alternative identifier(s)

Punti di accesso

Punti d'accesso per soggetto

Punti d'accesso per luogo

Punti d'accesso per nome

Area di controllo della descrizione

Codice identificativo della descrizione

Codice identificativo dell'istitituto conservatore

Norme e convenzioni utilizzate

Stato

Livello di completezza

Date di creazione, revisione, cancellazione

Lingue

Scritture

Fonti

Nota dell'archivista

Area dell'acquisizione

Soggetti collegati

Persone ed enti collegati

Luoghi collegati