Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Identity area

Identifier

Cz-3

Authorized form of name

Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Parallel form(s) of name

  • State District Archive in Uherské Hradiště

Other form(s) of name

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Velehradská 124

Locality

Uherské Hradiště

Region

Country name

Czech Republic

Postal code

686 01

Telephone

+420 572 552 634

Fax

+420 572 552 757

Note

Description area

History

The Okresní archiv Uherské Hradiště and Okresní archiv Uherský Brod originated after the Second World War. The archive in Uherský Brod was incorporated to the archive inUherské Hradiště in 1960.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Archiv města Uherský Brod
Archiv města Uherské Hradiště

Státní okresní archiv Uherské Hradiště soustřeďuje, eviduje, uchovává a zpřístupňuje archiválie vzniklé z činnosti institucí a jejich předchůdců, které se vztahují k území okresu Uherské Hradiště, jeho části nebo jednotlivých obcí.
Ve správní činnosti kontroluje výkon spisové služby a provádí výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení zejména u organizačních složek státu, u samosprávných celků a jimi zřízených složek a organizací, u státních podniků, u podnikatelů zapsaných v podnikovém rejstříku, u politických stran a hnutí, odborových organizací a občanských sdružení a u církví a náboženských společností, které působí v rámci okresu nebo obce.
V uložených archiváliích vyhledává dokumenty pro potřeby správních úřadů, územních samosprávných celků a dalších právnických a fyzických osob a pořizuje z nich výpisy, opisy a kopie. V prostorách své badatelny umožňuje nahlížení do archiválií. Na území okresu Uherské Hradiště rovněž plní úkoly vědecko-výzkumného pracoviště na úseku archivnictví, pomocných věd historických a regionální historie.

Finding aids, guides and publications
Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

NKP

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl II. Rukopisné fondy archivů v České republice. Archiv akademie. Komise pro studium a soupis rukopisů, 1998.
http://aplikace.mvcr.cz

Maintenance notes

Martin, Hlouch

Access points

Access Points

Primary contact

Velehradská 124
Uherské Hradiště
CZ 686 01