Vojenský historický archív, Bratislava

Bereich 'Identifikation'

Identifikator/Signatur

Autorisierte Namensform

Vojenský historický archív, Bratislava

Parallele Namensformen

  • Military historical archive of Slovakia

Andere Namensformen

Art

  • Militär

Kontaktfeld

Art

Adresse

Straße

Krajná 27

Locality

Bratislava

Region

Ländername

Slowakei

Postleitzahl

821 04

Telefon

02/48207720

Fax

0960 319 020

E-Mail

Anmerkung

Beschreibungsfeld

Geschichte

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Geographischer und kultureller Zusammenhang

Mandates/Sources of authority

Verwaltungsstruktur

Records management and collecting policies

Gebäude

Bestände

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Findmittel, Archivführer und Publikationen

Zugangsfeld

Öffnungszeiten

Zugangsbedingungen und Auflagen

Zugänglichkeit

Servicefeld

Forschungsservices

Reproduktionsmöglichkeiten

Öffentliche Bereiche

Bereich Kontrolle

Beschreibungskennzahl

Archivcode

Rules and/or conventions used

Status

Erschließungstiefe

Daten der Bestandsbildung, der Überprüfung und der Skartierung/Kassierung

Sprache(n)

Schrift(en)

Maintenance notes

Jakub, Benes, UOB

Zugriffspunkte

Zugriffspunkte

Kontaktperson

Krajná 27

SK 821 04