Vojenský historický archív, Bratislava

Zone d'identification

Identifiant

Forme autorisée du nom

Vojenský historický archív, Bratislava

Forme(s) parallèle(s) du nom

  • Military historical archive of Slovakia

Autre(s) forme(s) du nom

Type

  • Militaire

Zone de contact

Type

Adresse

Adresse physique

Krajná 27

Localité

Bratislava

Région

Nom du pays

Slovaquie

Code postal

821 04

Téléphone

02/48207720

Fax

0960 319 020

Courriel

Note

Zone de description

Historique

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Contexte géographique et culturel

Textes de référence

Structure administrative

Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

Bâtiments

Fonds

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Instruments de recherche, guides et publications

Zone de l'accès

Heures d'ouverture

Conditions d'accès et d'utilisation

Accessibilité

Zone des services offerts

Services d'aide à la recherche

Services de reproduction

Espaces publics

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Notes relatives à la mise à jour de la notice

Jakub, Benes, UOB

Points d'accès

Access Points

Contact principal

Krajná 27

SK 821 04