Vojenský historický archív, Bratislava

Area dell'identificazione

Codice identificativo

Forma autorizzata del nome

Vojenský historický archív, Bratislava

Forme parallele del nome

  • Military historical archive of Slovakia

Altre forme del nome

Tipo

  • Militare

Area dei contatti

Tipo

Indirizzo

Indirizzo stradale

Krajná 27

Località

Bratislava

Regione

Nome del Paese

Slovacchia

Codice di avviamento postale

821 04

Telefono

02/48207720

Fax

0960 319 020

Email

Nota

Area della descrizione

Storia

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Contesto culturale e geografico

Mandato/Fonti autoritative

Struttura amministrativa

Politiche di gestione documentale e di acquisizione

Edifici

Patrimoni

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Strumenti di ricerca, guide e pubblicazioni

Area delle informazioni relative alle condizioni d'accesso

Orari di apertura

Condizioni e requisiti per l'accesso

Accessibilità

Area dei servizi

Servizi di ricerca

Servizi di riproduzione

Aree pubbliche

Area del controllo

Codice identificativo della descrizione

Codice identificativo dell'istitituto conservatore

Norme e convenzioni utilizzate

Stato

Livello di completezza

Date di creazione, revisione, cancellazione

Lingue

Scritture

Note sulla manutenzione

Jakub, Benes, UOB

Punti di accesso

Access Points

Contatto principale

Krajná 27

SK 821 04