Vojenský historický archív, Bratislava

Identificatie

Bestandsidentificatie

Geauthoriseerde naam

Vojenský historický archív, Bratislava

Parallelle vormen van de naam

  • Military historical archive of Slovakia

Aandere naamsvormen

Soort

  • Militair

Contact

Soort

adres

Adres

Krajná 27

Locality

Bratislava

Region

Landnaam

Slowakije

Postcode

821 04

Telefoon

02/48207720

Fax

0960 319 020

E-mail

Aantekening

Beschrijving

Geschiedenis

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Geografische en culturele context

Mandaat/bronnen van bevoegdheid

Organisatie structuur

Records management and collecting policies

Gebouwen

Bestanden

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Toegangen, gidsen en publicaties

Toegang

Openingstijden

Raadpleegvoorwaarden en -eisen

Toegankelijkheid

dienstverlening

onderzoeksdienstverlening

reproduktiedienstverlening

Publiekruimten

Beheer

Identificatie van de beschrijving

Identificatiecode van de instelling

Toegepaste regels en/of conventies

Status

Niveau van detaillering

Datering van aanmaak, herziening of verwijdering

Taal (talen)

Schrift(en)

Onderhoudsaantekeningen

Jakub, Benes, UOB

Trefwoorden

Access Points

Eerste contactpersoon

Krajná 27

SK 821 04