Vojenský historický archív, Bratislava

Blok identyfikacyjny

Identyfikator

Autoryzowana forma nazwy

Vojenský historický archív, Bratislava

Równoważna forma(y) nazwy

  • Military historical archive of Slovakia

Inne formy nazwy

Typ

  • Military

Blok kontaktu

Typ

Adres

Adres - ulica

Krajná 27

Miejscowość

Bratislava

Region

Nazwa kraju

Słowacja

Kod pocztowy

821 04

Telefon

02/48207720

Faks

0960 319 020

E-mail

Nota/Uwaga

Blok opisu

Historia

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Kontekst geograficzny i kulturowy

autoryzacje/źródła wzorców

Struktura administracyjna

Polityka/zasady zarzadzania dokumentami - kolekacjami.

Struktury

Zasoby posiadane

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Pomoce informacyjne, przewodniki i publikacje

Blok dostępu

Czas pracy

Warunki i wymagania dostępu

Dostępność

Blok usług

Usługi badawcze

Usługi reprodukcyjne

Bloki publiczne

Blok kontroli

Identyfikator opisu

Identyfikator instytucji

Stosowane reguły i/lub zwyczaje

Status opracowania

Poziom szczegółowości

Daty utworzenia, aktualizacji, usunięcia

Język(i)

Skrót(y)/skrypty

Uwagi o stanie

Jakub, Benes, UOB

Hasła indeksowe

Access Points

Kontakt podstawowy

Krajná 27

SK 821 04