Vojenský historický archív, Bratislava

Zona de identificação

Identificador

Forma autorizada do nome

Vojenský historický archív, Bratislava

Forma(s) paralela(s) de nome

  • Military historical archive of Slovakia

Outra(s) forma(s) do nome

Tipo

  • Militar

Zona de contato

Tipo

Endereço

Endereço

Krajná 27

Localidade

Bratislava

Região

Nome do país

Eslováquia

Código Postal

821 04

Telefone

02/48207720

Fax

0960 319 020

Email

Nota

área de descrição

história

Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ).

contexto cultural e geográfico

Mandatos/Fontes de autoridade

estrutura administrativa

Políticas de gestão e entrada de documentos

Prédios

Acervo

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:
1. Archívne fondy: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; česko-slovenskej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; Armády Slovenskej republiky od roku 1993.
2. Archívne zbierky: rakúsko-uhorskej armády do roku 1918; československého odboja v prvej svetovej vojne; československej armády v rokoch 1918 – 1939; slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945; zahraničného odboja v druhej svetovej vojne; domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska; česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992; odbojových a branných organizácií; vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov; vojenských matrík; kópií dokumentov zo zahraničných archívov; osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).
3. Špeciálne zbierky: fotografií; vojenského názorného materiálu; vojenských filmov; spomienok a životopisov; vojenských predpisov; vojenských periodík; kníh; pozostalostí vojenských osobností; vojensko-odborných prác; zvukových záznamov; vojensko-historických prác; mikrofilmov; vojenských máp a plánov; článkov a výstrižkov z periodickej tlače; vojenských kroník.

Instrumentos de pesquisa, guias e publicações

área de acesso

horário de funcionamento

Condição de acesso e uso

Acessibilidade

área de serviços

serviços de pesquisa

serviços de reprodução

Áreas públicas

área de controle

Identificador da descrição

identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas das descrições (criação, revisão e eliminação)

Idioma(s)

Script(s)

Notas de manutenção

Jakub, Benes, UOB

Pontos de acesso

Access Points

Contacto principal

Krajná 27

SK 821 04